Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie ostrzega o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.

Czytaj więcej Ostrzeżenia IMGW

Gmina Łabunie realizuje program „Aktywna Szkoła” ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zajęcia finansowane są ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Zajęcia prowadzone przez animatorów sportowych na boisku Orlik w Łabuniach są bezpłatne. Prezentujemy poniżej harmonogram otwarcia boiska Orlik w Łabuniach w lipcu.

Od 26 czerwca do 4 lipca 2024 r. w poszczególnych miejscowościach Gminy Łabunie przeprowadzone będzie ochronne szczepienie psów przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie jest obowiązkowe.

Czytaj więcej Szczepienia przeciwko wściekliźnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zamościu podaje do wiadomości harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Łabunie w II półroczu 2024 roku.

BarchaczówBródekDąbrowaŁabunieŁabuńki Drugie

Łabunie-Reforma Łabuńki Pierwsze Majdan Ruszowski Mocówka Ruszów Ruszów-Kolonia Wierzbie Wólka Łabuńska

UWAGA: Prosimy o umieszczenie numeru posesji na pojemniku w przypadku braku oznakowania budynku mieszkalnego.

Opakowania z …

Informujemy, że rolnicy z gminy Łabunie mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie.

Czytaj więcej Informacja dla rolników – płatności bezpośrednie

Wójt Gminy Łabunie zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabunie za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i  osiągnięcia artystyczne.

Wnioski można składać do 14 czerwca 2024 r. w siedzibie  Centrum Usług Wspólnych ul. Zamojska 1, 22-437 Łabunie w godz. 7:15 – 14:45, tel. 84 611 60 …

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach ogłasza nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Na podstawie art. 116, ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:posiada dyplom ukończenia kolegium …

W świetle obowiązującego Rozporządzenia MRiRW z dnia 7 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1592) – §1.1. „Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L. inne niż sadzeniaki ziemniaka mogą być uprawiane, magazynowane, pakowane, sortowane, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane na tym terytorium, w tym z przeznaczeniem do innych państw członkowskich Unii Europejskiej …

Zespół Interdyscyplinarny w Łabuniach przekazuje informator zawierający bazy teleadresowe podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową, wraz ze wskazaniem zakresu oddziaływań wobec sprawców przemocy domowej na terenie Powiatu Zamojskiego.

InformatorPobierz