Harmonogram odbioru odpadów w 2024 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zamościu podaje do wiadomości harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Łabunie w II półroczu 2024 roku.

UWAGA: Prosimy o umieszczenie numeru posesji na pojemniku w przypadku braku oznakowania budynku mieszkalnego.

Opakowania z tworzyw sztucznych, metali, wielomateriałowe oraz z papieru i tektury należy zgnieść przed wrzuceniem do worka.

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ NAJPÓŹNIEJ DO GODZ 6:00 W DNIU ODBIORU

Informacji udziela:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zamościu
Biuro Obsługi Klienta
ul. Krucza 10
22-400 Zamość

tel. 84 638 12 04
www.pgk.zamosc.pl

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na terenie miasta Zamość:

Zakład Transportu Odpadów
ul. Droga Męczenników Rotundy 2

Godziny otwarcia PSZOK (z wyjątkiem dni wolnych od pracy i świąt):

 • od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00
 • w soboty w godz 9.00 – 15.00, w sezonie letnim tj. od 1 maja do 30 września w godz. 9.00-17.00

Do PSZOK-u po okazaniu dokumentu potwierdzającego złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kopii deklaracji potwierdzonej przez Urząd o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dowodu uiszczenia opłaty lub dokumentu potwierdzającego naliczenie opłaty, obowiązujące w danym roku przyjmowane są bezpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łabunie następujące rodzaje selektywnie zbieranych odpadów:

 • papier i tektura
 • opakowania wielomateriałowe
 • opakowania PET
 • tworzywa sztuczne
 • szkło bezbarwne, szkło kolorowe
 • odpady ulegające biodegradacji (drobne gałęzie, liście, trawa, chwasty), bioodpady – odpady kuchenne
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyte opony z samochodów osobowych
 • chemikalia (środki chemiczne używane w gospodarstwie domowym)
 • przeterminowane leki
 • metale
 • zużyta odzież
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady wielkogabarytowe (meble, materace, pierzyny, wykładziny, dywany, rowery, wózki dziecięce, duże zabawki itp.)
 • odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku drobnych prac remontowo-budowlanych prowadzonych samodzielnie w gospodarstwie  domowym, tj. gruz betonowy, ceglany, ceramiczny oraz szkło okienne i drzwiowe (stłuczka).
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych, w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Szczegółowy Regulamin funkcjonowania PSZOK znajduje się na stronie internetowej: www.pgk.zamosc.pl