Informacja dla rolników – płatności bezpośrednie

Informujemy, że rolnicy z gminy Łabunie mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie.

Pomocy w wypełnianiu wniosków udziela pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie w ramach prowadzonych dyżurów w świetlicy Urzędu Gminy Łabunie (Łabunie, ul. Zamojska 52) w poniedziałki od 7.00 do 15.00.