FunduszeEuropejskie/BarwyRzeczypospolitejPolskiej/UniaEuropejska

Poniższe strony zawierają informacje na temat projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Program operacyjny: RPLU.00.00.00, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: RPLU.04.00.00, Energia przyjazna środowisku

Działanie: RPLU.04.01.00, Wsparcie wykorzystania OZE

Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie/ wydającej decyzję: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU

Nazwa instytucji odpowiedzialnej za weryfikację wniosków o płatność: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU

Numer umowy/ decyzji/ aneksu: RPLU.04.01.00 – 06 LUBELSKIE – 0212 / 16 – 02

Data podpisania umowy pierwotnej: 2017-01-26

Nazwa projektu: “Energia odnawialna na terenie gminy Łabunie”


Strony te są integralnym elementem projektu.