Inspektorem ochrony danych w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Bródku jest Pan Tomasz Ochniowski z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: to@toren.pl