Drogi krajowe
Droga Nr drogi Zarządca
Warszawa (Zakręt) – Hrebenne K-17

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie Rejon Dróg Krajowych w Zamościu
Zamość ul. Szczebrzeska 69

tel.: 84 639 34 15

 

Drogi powiatowe
Droga Nr drogi Zarządca
Łabuńki Pierwsze – Sitno 3246-L Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu
Zamość ul. Szczebrzeska 69

tel. 84 639 63 32

Wólka Łabuńska – Komarów – Przewale 3268-L
Łabuńki – Barchaczów – Zubowice 3270-L
Łabunie – Cześniki 3269-L
Łabunie – Wierzbie – Pniówek 3257-L
Łabunie – Lipsko 3256-L
Łabunie-Reforma – Majdan Ruszowski – Rachodoszcze 3258-L
Majdan Ruszowski – Suchowola 3259-L
Bożawola – Majdan Krynicki 3265-L

 
Pozostałe drogi są drogami gminnymi i drogami powszechnego korzystania (niepubliczne).

drogi_d