Barchaczów położony jest w północnej części gminy Łabunie, w obrębie Padołu Zamojskiego.
 
Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1507 roku.
 
Podczas Kampanii wrześniowej 13 września stacjonowała we wsi większości sztabu armii „Kraków” gen. Szylinga, natomiast 21 września w pobliżu wsi toczyły się zacięte walki 8 pp Legionów z oddziałami niemieckimi. W 1939 roku wieś została spalona. 25 października 1942 r gestapo rozstrzelało we wsi 7 osób.
 
Najciekawsze zabytki tej miejscowości to:

  • Szkoła drewniana z 2 połowy XIX wieku,
  • Kaplica murowana z 1905 roku,

 

Dane sołectwa
       
  Powierzchnia
690 ha  
     
  Liczba mieszkańców
   
    kobiety 238  
    mężczyźni 216  
  razem 454  
(dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.)