Wieś położona w północnej części gminy Łabunie w obrębie Padołu Zamojskiego.
 
Wieś o stosunkowo młodej metryce; jej początki sięgają I połowy XIX wieku. Teren ten również był doświadczany przez niemieckiego zaborcę. 12 grudnia 1943 r. gestapo rozstrzelało 3 mieszkańców. Na terenie Bródka znajduje się pomnik poświęcony mieszkańcom, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.
 

Dane sołectwa
       
  Powierzchnia
269 ha  
     
  Liczba mieszkańców
   
    kobiety 132  
    mężczyźni 130  
  razem 262  
(dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.)