Dąbrowa położona jest na wschodnim skraju Gminy Łabunie, w obrębie Padołu Zamojskiego.

Miejscowość ta powstała ok. 1920 r.

Dane sołectwa
       
  Powierzchnia
407 ha  
     
  Liczba mieszkańców
   
    kobiety 32  
    mężczyźni 27  
  razem 59  
(dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.)