Wieś położona w jednym z jarów Grzędy Sokalskiej.

Powstała po II wojnie światowej z parcelacji majątku łabuńskiego. Wieś położona przy głównej trasie Zamość – Tomaszów Lubelski. Miejscowość ta posiada dwie główne drogi: w lewo od Zamościa gdzie znajduję się Leśniczówka, oraz drugi zjazd – w prawo gdzie są główne zabudowania ułożone po obu stronach drogi. Na końcu wsi można wypocząć na parkingu leśnym „cementówka” gdzie są przygotowane miejsca np. na ognisko.

 

Dane sołectwa
       
  Powierzchnia
917 ha  
     
  Liczba mieszkańców
   
    kobiety 131  
    mężczyźni 123  
  razem 254  
(dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.)