Pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiły się już w XV wieku, kiedy należały do dóbr królewskich. 10 grudnia 1942 r. wieś została wysiedlona a ludność wywieziono początkowo do obozu w Zamościu, później część do obozu w Oświęcimiu, a część do Łaskarzewa.
 
 

Dane sołectwa
       
  Powierzchnia
335 ha  
     
  Liczba mieszkańców
   
    kobiety 185  
    mężczyźni 186  
  razem 371  
(dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.)