Rezerwat leśno – stepowy

Rezerwat leśno-stepowy „Łabunie” o powierzchni 108,54 ha utworzony 5 września 1959 r. położony jest na terenie wsi Dąbrowa. Rezerwat ten jest jednym z największych w Polsce obiektów przeznaczonych do ochrony roślinności stepowej, przy czym cechą charakterystyczną jest tutaj występowanie muraw kserotermicznych (roślinność sucho i ciepłolubnych) na względnie płaskim terenie w mozaice pomiędzy zbiorowiskami leśnymi.
 
Wśród roślin dominują :

 • miłek wiosenny,
 • oman wąskolistny,
 • len złocisty,
 • ciemiężyca czarna

 
Typowo stepowymi są również :

 • storczyk kukawka,
 • obuwik pospolity,
 • pierwiosnka lekarska,
 • zawilec wielkokwiatowy.

 

Pomniki przyrody żywej
 • lipy drobnolistne (Tilia cordata )- 46 sztuk obw. Pni 160 – 450 cm, wys. 16 m; Łabunie przy drodze do Majdanu Ruszowskiego.
 • lipy drobnolistne (Tilia cordata ) 13 sztuk obw. 165 – 410 cm wys. 17 m; Łabunie przy drodze Ruszowa
 • klon pospolity (Acet platanoides ) 15 sztuk, obw. 180 – 260 cm, wys. 16 m; Łabunie przy drodze do Majdanu Ruszowskiego.