Dane adresowe:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łabuniach
ul. Zamojska 1

22-437 Łabunie

tel. 84 611 39 11

E-mail: zslabunie@op.pl