OSP Barchaczów powstała w 1926 roku (płk. Skiba w swojej książce podaje , że OSP w Barchaczowie powstała w 1928 roku) z inicjatywy Ignacego Karchuta. Motopompę otrzymała w 1958 roku a strażnice wybudowano w 1935 i 1973 roku.
 
Od powstania w roku 1928 funkcję prezesa sprawowali: Ignacy Karchut, Feliks Wałasztyn, Feliks Maliszewski, Stanisław Sołoducha, Feliks Mazur, Wacław Madeja, Andrzej Sołoducha i Stanisław Topolski, Stanisław Jędrzejewski, Piotr Rypina.
 
Naczelnikiem byli: Antoni Wołczuk, Antoni Syska, Michał Kulesza, Jan Mazurek,Feliks Maliszewski, Andrzej Petryk, Zbigniew Kuśmierz, Stanisław Jędrzejewski, Antoni Wałasztyn, Jerzy Flak, Stanisław Stojko, Stanisław Topolski, Dariusz Helman, Mariusz Helman, Bartłomiej Palonka, Mariusz Halej.
 
Gospodarzem strażnicy byli: Henryk Jędrzejewski, Emil Krochmal, Franciszek Stojko, Franciszek Drozda, Adam Michniak, Robert Palonka, Tomasz Helman.
 
Funkcję sekretarza pełnił Stanisław Mazur i Zbigniew Kuśmierz, skarbnika Franciszek Flak i Józef Mazur a w komisji rewizyjnej zasiadali: Jacek Mach, Wacław Madeja, Józef Mazur, Stanisław Kuśmierz, Konrad Kuźma i Marek Zastąpiło
 
Z najnowszej historii OSP Barchaczów:
Druhowie OSP Barchaczów biorą udział w uroczystościach patriotyczno – religijnych i społecznych odbywających się na terenie gminy (dożynki, sprzątanie świata, Polska biega, zawody sportowo – pożarnicze itp), współpracują z KGW Barchaczów, biorą udział w usuwaniu skutków miejscowych zagrożeń (wypompowywanie wody po obfitych opadach deszczu w maju br.), podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w organizowanych przez KM PSP w Zamościu szkoleniach. W planach jest powołanie MDP oraz czynienie starań w celu pozyskania samochodu pożarniczego oraz innego sprzętu potrzebnego do realizacji zadań statutowych oraz powiększenie liczby członków.
Obecnie OSP w coraz większym stopniu bierze udział w usuwaniu skutków miejscowych zagrożeń; OSP to ludzie i to od nich zależy czy i jak będą pomagać miejscowej ludności oraz ją aktywizować w czasach, w których zanika w ludziach chęć bezinteresownego działania dla dobra społeczeństwa.
 
Na podstawie ustnych przekazów oraz różnych zapisków informację opracowali dh Piotr Rypina i dh Mariusz Halej

Igła nr 2(7)/2014 s. 6