Jednostka OSP w Wólce Łabuńskiej powstała tuż po wojnie w odpowiedzi na rosnące potrzeby mieszkańców wsi. Jej założycielami byli: pan Kazimierz Siuma, pan Józef Bednarczuk, pan Wincenty Rękas, pan Feliks Buchaj, pan Jan Sierota, pan Stanisław Madeja, pan Leon Skiba i inni członkowie organizacji AK. Ich doświadczenie bojowe z okresu wojny, dyscyplina i zaangażowanie przyczyniło się do szybkiego rozwoju jednostki. Początkowo zbiórki szkoleniowe odbywały się na polanie w lesie, a wyposażenie i umundurowanie druhów pochodziło z demobilu wojennego.
 
W latach 50. XX w. jednostka otrzymała pompę wodną. Największą jednak trudnością był dowóz strażaków do miejsca akcji. Z pomocą przychodziło wówczas miejscowe kółko rolnicze. W tym okresie zakupiono przyczepę i motopompę M-80.
 
W latach 70. XX w. we wsi wybudowano zbiornik przeciwpożarowy.
 
W latach 80. XX w. do istniejącego budynku remizy mieszkańcy Wólki w czynie społecznym dobudowali garaż. Koniec lat 80. to wielkie akcje pożarnicze w naszej miejscowości. Brali w nich udział wszyscy członkowie OSP. Nie było we wsi takiego domu, w którym do jednostki nie należał dziadek, ojciec i synowie.
Zakup samochodu, remont remizy, zakup nowego sprzętu ochrony osobistej i rozwój organizacji młodzieżowych przy OSP to kolejne fazy rozwoju naszej jednostki.
 
Dowódcami jednostki byli:
W latach 1946-55 p. Siuma, p. Buczkowski. Trębaczem wzywającym na zbiórki dh Józef Palonka, głównym wozakiem był dh Adolf Jastrzębski.
W latach 1955-65 prezesem w czasie budowy nowej remizy był dh Kazimierz Wolski, naczelnikiem dh Siek.
W latach 1965-70 prezesem był dh Edward Siek, skarbnikiem dh Kazimierz Wolski. Ponadto w tym okresie zasłużyli się: dh Edward Pałka, dh Franciszek Nicpoń, dh Antoni Witkowski, dh Emil Pałka, dh Janusz Nowosad, dh Piotr Głazowski.
W latach 1981-82 prezesem został dh Jan Nowosad, komendantem dh Pysiewicz.
 
W 1982 r. naczelnikiem jednostki został wybrany dh Władysław Skiba. OSP pozyskała nowe mundury, sprzęt do działań przeciwpożarowych i ochronnych.
 
Po 1989 r. nastąpiła w jednostce zmiana pokoleniowa. Prezesem wybrano dh Emila Pałkę, naczelnikiem dh Krzysztofa Bodysa, skarbnikiem dh Krzysztofa Koprowskiego. Był to okres pracy społecznej, bojowej i gospodarczej. W remizie organizowano przynoszące dochody zabawy taneczne, utwardzano drogi w sołectwie służące do dziś dnia.
 
W 2005 r. prezesem został wybrany dh Jacek Antoszak, naczelnikiem dh Krzysztof Bodys, skarbnikiem dh Jacek Jastrzębski. Zakupiono sprzęt do akcji gaśniczych, ochronny i reprezentacyjny dla poszczególnych członków OSP.
 
W 2010 r. nowym prezesem zostaje dh Zbigniew Żuk, naczelnikiem dh Bogdan Nowosad, zastępcą naczelnika dh Stanisław Bodys, gospodarzem dh Tomasz Kuśmierz, sekretarzem dh Radosław Żuk, skarbnikiem dh Marcin Kuśmierz. Dużą pomocą jednostce służą radni z naszej miejscowości panowie: Mirosław Zwolan i Andrzej Siek, a także Koło Gospodyń Wiejskich. Razem pomyślnie wywiązujemy się z naszych zadań w lokalnym środowisku.
 

Igła nr 1(6)/2014 s. 9

dh Krzysztof Bodys
OSP Wólka Łabuńska