Prezentacja danych o produkcji energii ze źródeł odnawialnych (wartości szacowane na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych).

Uwaga: dane testowe.

Łącznie wyprodukowano z obu źródeł 5,71 MWh energii.

Pozwoliło to zaoszczędzić w emisji 4,43 tony dwutlenku węgla ( CO2).